SPREMEMBA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA

V zemljiškem katastru se vodijo 5 različnih vrst dejanske rabe (kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, vodno zemljišče, neplodno zemljišče, pozidano zemljišče).

Če je dejanska raba v zemljiškem katastru neusklajena s stanjem v naravi, lahko spremembo dejanske rabe naročite pri nas.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.