Zakoličba objektov

Zakoličba objekta je geodetska storitev pri kateri prenesemo dimenzije, lego in višino objekta iz projektne dokumentacije v naravo. Zakoličba se opravi na osnovi podatkov iz projektne dokumentacije. Po opravljeni zakoličbi se izdela zapisnik, v katerem je navedeno gradbeno dovoljenje izdano za projekt, kateri je bil v naravi zakoličen. Na osnovi zakoličbe objekta se lahko začne gradnja objekta oz. stavbe.