Geodetski načrti

Geodetski načrt je ena izmed glavnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za projektno in tehnično dokumentacijo pri gradnji objektov oziroma pri drugih posegih v prostor. Ker je geodetski načrt osnova za izdelavo dokumentacije za gradnjo objektov je kakovosten geodetski načrt nujni predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo, s katero se izognete kasnejšim zapletom in težavam.

Vsebina geodetskega načrta je sestavljena iz grafičnega dela in certifikata. Grafični del prikazuje, v pomanjšanem merilu, zemeljsko površju ter strukture nad in pod njim, podatke iz uradnih evidenc in drugih podatkov, glede na namen uporabe geodetskega načrta.

V našem podjetju izdelujemo naslednje tipe geodetskih načrtov:

geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
geodetske načrte novega stanja zemljišča
geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta