SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB

Pogoja za vpis sprememb podatkov v katastru stavb sta, da so stavba in njeni deli vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

V katastru stavb lahko evidentiramo naslednje spremembe:

sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
sprememba lege, oblike ali površine
sprememba dejanske rabe
sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
združitev in delitev stavbe ali dela stavbe
vpis novega dela stavbe
izbris stavbe ali dela stavbe.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.