Kataster stavb

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe je geodetska storitev pri kateri se evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih v kataster stavb. Da se lahko stavba vpiše v kataster stavb je potrebno evidentirati zamljišče pod stavbo v zemljiški kataster, zato se običajno ti dve storitvi izvedeta v enem postopku.

Preberite več …

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB 

Pogoja za vpis sprememb podatkov v katastru stavb sta, da so stavba in njeni deli vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

Preberite več …

EVIDENTIRANJE STAVBE

Evidentiranje stavbe je geodetska storitev v kateri sta združena določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Preberite več …