DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Stavbe morajo imajo v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod stavbo. Zemljišče pod stavbo je definirano kot navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem.

Določitev zemljišča pod stavbo je še posebej smiselno oz. potrebno:

kadar želite pridibiti hišno številko
kadar želite urediti etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
kadar želite s svojo nepremičnino sklepati pravne posle (nakup, prodaja, hipotekarni kredit)