VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe je geodetska storitev pri kateri se evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih v kataster stavb. Da se lahko stavba vpiše v kataster stavb je potrebno evidentirati zamljišče pod stavbo v zemljiški kataster, zato se običajno ti dve storitvi izvedeta v enem postopku.

Vpis stavbe v kataster stavb je še posebej smiselno oz. potrebno:

v primeru novogradnje
kadar želite pridibiti hišno številko
kadar želiti stavbo razdeliti na več delov
kadar želite urediti etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
kadar želite s svojo nepremičnino sklepati pravne posle (nakup, prodaja, hipotekarni kredit)

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.