SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA

V zemljiškem katastru se za vsako parcelo v obliki bonitetnih točk vodi boniteta zemljišča. Boniteta zemljišča je ocena proizvodnje sposobnosti zemljišča in lahko znaša od 0 točk za neplodno zemljišče do 100 točk za proizvodno najbolj sposobno zemljišče.Zaradi različnih posegov v prostor se lahko boniteta zemljišča spremeni in ne ustreza dejanskemu stanju v naravi.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.