Komasacija

Komasacija je geodetska storitev, pri kateri parcele z različnim pravnim stanjem glede lastninske pravice zložimo in ponovno razdelimo med lastnike. To naredimo na tak način, da vsak lastnik dobi zemljišče, ki ima najprimernejšo obliko za uporabo. Pri komasaciji nastanejo nove samostojne parcele.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.