Izravnava in označitev meje

IZRAVNAVA MEJE

Pri geodetski storitvi izravnave meje spremenimo potek urejenega dela meje parcel (lahko tudi med več parcelami). Pri tem je potrebno upoštevati zakonsko predpisano omejitev, da se lahko pri izravnavi spremeni do 5 odstotkov površine manjše parcele oz. največ 500 m2.

Izravnava se lahko izvede med parcelami z različnim lastništvom pri čemer pa je potrebno soglasje lastnikov vseh lastnikov, parcel med katerimi poteka izravnava.

Izravnava je še posebej smiselna:

ko želite popraviti nenavadne, nepraktične oblike meje parcele.
želite spremenite potek meje med parcelami in bi se radi izognili dolgotrajnim in dragim postopkom prodaje in prepisa parcel (pri čemer je izravnava možna le do zakonskih omejitev).

OZNAČITEV MEJE

Označitev meje je geodetska storitev, s katero urejeno mejo označimo v naravi z mejniki. Označitev meje je lahko samostojna storitev pogosto pa označitev meje opravimo v sklopu ureditve meje ali parcelacije.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.