EVIDENTIRANJE STAVBE

Evidentiranje stavbe je geodetska storitev v kateri sta združena določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Če imate kakršna koli vprašanje nas lahko pokličete brez obveznosti na tel. 040 989 919.